El nostres punts de càrrega es poden adaptar individualment i s'ofereixen en moltes opcions (tipus de solucions comuns a continuació). Per a més detalls, contacti amb ced.ingeo@gmail.com

 

AUTONOMIA sense connexió a la xarxa o a Internet

 

1. Solar dia

2. Solar les 24 horas al dia

3. Generador eòlic

4. Hidràulic

5. Connexió Internet per satél.lit

6. Connexió Internet per xarxa sense fil

 

SEGURETAT

 

1. Assistència les 24 hores al dia en 6 idiomes

2. Video-vigilància

3. Detector d' incendis

4. Senyals sonores i/o lluminosos per a excursionistes perduts

5. Armari primers auxilis

6. Mini-taller

7. Endolls per carregar mòbils etc.

8. Distribuidors:

i.       Begudes

ii.      Snacks

iii.     Recanvis

iv.      Botiquí

 

CONFORT

 

1. Consigna per roba i cascos, endolls per a carregar mòbils

2. ver distribuidors 2,8

3. Pantalla tàctil amb connexió Internet